Làm thế nào để sử dụng Giấy viết thư?
Zing Mail sẽ cung cấp cho bạn nhiều loại giấy viết thư, góp phần cho nội dung thư của bạn trở nên tuyệt vời hơn!
  1. Nhấp vào Viết thư
  2. Nhấp vào giấy viết thư bạn thích trong khung bên phải, và nó sẽ lập tức xuất hiện trong phần nội dung bên trái;  3. Hãy điền những nội dung cần thiết như bạn đang soạn thảo các thư bình thường khác, như là điền vào địa chỉ người nhận.
  4. Nhấp vào Gửi và người nhận sẽ nhận được thư viết trên giấy viết thư.